Aydınlatma Metni

  • Ana Sayfa
  • Kişisel Veri Rıza Metnini(Aydınlatma Metni)

İşbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma  Metni (“Aydınlatma Metni”) Sitemiz  (“BU İNTERNET Sitesi”) olarak, siz veri sahiplerine karşı, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince kişisel verilerin korunması kapsamında öngörülen aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinizin işlenmesi aşamasında şirketimizin uyması gereken prosedür ile sahip olduğunuz hak ve özgürlükleriniz açıklanmıştır.

1. Kişisel Verileriniz Neden ve Ne İçin Kullanılıyor

KVKK uyarınca https://www.derskosem.com “Veri Sorumlusu” olarak anılmakta olup, sunacağı hizmet çerçevesinde sizden alacağı talimatlar, başvurular ve akdedilen sözleşmelerin ifası kapsamında ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu başta olmak üzere tüm yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükler çerçevesinde, kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, hukuki işlem ve uyum bilgilerini, talep ve şikayet yönetimi bilgilerini, görsel ve işitsel verileri, sağlık verilerini, kredi bilgilerini, ödeme bilgileri gibi finansal verileri ile müşteri verileri ve müşteri işlem verilerini elde etme, kaydetme, saklama, güncelleme, sınıflandırma ve mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilere aktarma konularında, “Veri İşleme” olarak kabul edilen işlemleri KVKK çerçevesinde ve KVKK’nin 5. ve 6. maddesinde belirtilen (i) veri sorumlusunun hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması, (ii) işlemenin bir sözleşmenin kurulması ve ifası gerekli olması, (iii) bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için işleminin gerekli olması,  (iv) temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için işlemenin zorunlu olması veya (v) işlemenin kanunlarda öngörülmesi hukuki sebepleri dahilinde gerçekleştirebilir.

Kişisel veri kategorileri bazında kişisel verilerinizin işleme amaçları aşağıdaki şekildedir:

Hukuki süreçlerin yürütülmesi ve faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel veriler, İşitsel Veriler, Sağlık verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel veriler, İşitsel Veriler, Sağlık verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Kredi başvurularının değerlendirilmesi amacıyla gerekli sorgulamaların yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Faaliyetlere ilişkin veriler analiz edilerek hizmetlerin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve tarafınıza bilgilendirme yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Ticari elektronik ileti onayı mevcut kişiler için; kampanya ve hizmetlerin tanıtımı ile pazarlamasının yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Müşteri deneyimini arttırmak amacıyla müşteri ilişkileri yönetimi aktivitelerinin yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

Kredi ödeme takibinin yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, İşitsel Veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi, önerilerin alınması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Finansal veriler, İşitsel Veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Tedarikçi ve iş ortakları ile işlemlerin yönetilmesi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri

İstatistiksel değerlendirmeler ve pazar araştırmaları yapılması: İletişim verileri, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Finansal veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Faaliyetlerimizin iç prosedürler ve KVKK’ya uygun olarak yürütülmesinin temini, faaliyetlerin planlanması ve icrası: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Şirket içi raporlama ve iş geliştirme faaliyetlerinin planlanması: Kimlik verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

Risk yönetiminin sağlanması, finansal kontrol ve raporlamaların yapılarak yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi, kredi kullanımına ilişkin nicel bilgiler üzerinden ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması: Müşteri verileri, Müşteri işlem verileri

İç kontrol ve denetim faaliyetlerinin yönetilmesi: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, Görsel veriler, İşitsel Veriler, Sağlık verileri, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması: Kimlik verileri, İletişim verileri, Finansal veriler, Müşteri Verileri, Müşteri işlem verileri, İşitsel Veriler, Talep/Şikayet/İtibar yönetimi verileri

2. Kişisel Verilerinizin Paylaşımına İlişkin Açıklamalar

https://www.derskosem.com, kişisel verilerinizi sizlerden, finansmanı için başvuruda bulunduğunuz mal veya hizmetlerin satıcılarından ve distribütörlerinden, internet sitelerimizden, çağrı merkezimizden ve Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Kredi Kayıt Bürosu gibi ilgili mevzuat kapsamında yetkilendirilmiş kuruluşlardan, çözüm ortaklarımızdan ve yasal mercilerden temin edebilmekte ve otomatik yollarla ve otomatik olmayan yöntemlerle fiziki ortamda işlenebilmektedir. 

Kişisel verileriniz aşağıda yer alan alıcı gruplarına belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi için mevzuatın öngördüğü esaslar kapsamında aktarılabilir:

Resmi Makamlar: Kredi satış sürecinin yürütülmesi, mevzuattan kaynaklanan müşteri tanıma ödevinin yerine getirilmesi ve hukuki süreçlerin takibi, sözleşme süreçlerinin takibi, dava/icra takibi süreçlerinin yürütülmesi, mevzuat gereği mali bildirimlerin yapılması amaçlarıyla BDDK, SPK, TCMB, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlar ile paylaşım yapılabilmektedir.

Yurt içi grup şirketleri ve yurt içinde yerleşik diğer taraflar: Kredi satış ve değerlendirme süreçleri, mevzuattan kaynaklanan müşteri tanıma ödevinin yerine getirilmesi ve hukuki süreçlerin takibi, sözleşmelerin imzalanması, müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla faydalanmak için başvuruda bulunduğunuz mal veya hizmetlerin satıcıları, distribütörleri, finansman hizmetlerinin sunulabilmesi için paylaşımın gerekli olabileceği Bankacılık Kanunu ve sair mevzuatta izin verilen kişiler, kuruluşlar, finansal kuruluş olarak sayılan kurumlarla, sözleşme imzalanan program ortaklarıyla, ortak marka çalışması yapılan üçüncü kişilerle; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ve dava/icra takibi süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla destek alınan çözüm ortaklarımızla;  risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme veya alacağın devri işlemlerinin veya finansman sağlanması kapsamında gerçekleştirilecek menkul kıymetleştirme işlemlerinin yapılması amaçlarıyla bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde rol alan taraflarla ve hissedarımız olan gruplara ait şirketlerle paylaşım yapılabilmektedir.

Yurt dışı grup şirketleri ve yurt dışında yerleşik diğer taraflar: Kredi değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi, risk yönetimi ve finansal raporlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla https://www.derskosem.com ; sözleşme veya alacağın devri işlemlerinin veya finansman sağlanması kapsamında gerçekleştirilecek menkul kıymetleştirme işlemlerinin yapılması amaçlarıyla sayılan işlemler kapsamında işbirliği yaptığımız veya sözleşmesel ilişki içerisinde bulunduğumuz taraflar ile paylaşım yapılabilmektedir.

https://www.derskosem.com’nin sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi yerine getirebilmesi için kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması çok önemlidir.

3. KVKK Kapsamındaki Haklarınız

Kişisel verileriniz https://www.derskosem.com tarafından bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince teknik altyapı sağlanarak büyük bir özenle saklanmaktadır. Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak KVKK’nin 11. maddesi kapsamındaki haklarınızı https://www.derskosem.com’ye başvurarak her zaman kullanabilirsiniz.

KVKK kapsamındaki haklarınızı yazılı olarak kullanmanız gerekmekte olup, işbu haklarınızı internet sitemizde (derskosem.com) bulunan Kişisel Verilerin Korunması bölümü altındaki Başvuru Formu aracılığı ile kullanabilirsiniz. Herhangi soru ya da şikayetinizin olması halinde bizimle info@derskosem.com adresine e-mail atarak temasa geçebilirsiniz. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni ile size bildirilen amaçlar dışında kullanılmamak kaydı ile işlenecek olup, https://www.derskosem.com’nin internet sitesinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile düzenlenen ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuatta öngörülen yasal saklama süreleri boyunca muhafaza edilir.